Teoria socjologiczna i struktura społeczna

gryzonnn portal

Temat: Bourdieu - Szkic teorii praktyki
Bourdieu - Szkic teorii praktyki   Pierre Bourdieu - Szkic teorii praktyki http://www.poczytaj.pl/okl/62000/62197.jpg http://ebookgigs.com/generator/info.gif Język: polski Format: PDF Ilość stron: 60 Rozmiar: 10 MB Szkic teorii praktyki jest najważniejszą książką klasyka współczesnych nauk społecznych – Pierra Bourdieu. Książka składa się z dwóch części: etnologicznej – relacjonującej badania autora przeprowadzone wśród Kabylów oraz teoretycznej, w której francuski antropolog wykłada rozliczne pojęcia swojej teorii socjologicznej: takie jak tytułowa praktyka, struktura i habitus. Wszystkie one znalazły szeroki oddźwięk w wielu dziedzinach współczesnej humanistyki i myśli społecznej. Uwaga: zamieszczam tylko część teoretyczną! http://ebookgigs.com/generator/dl.gif Podziękuj by zobaczyć zawartość.
Źródło: ebookgigs.com/showthread.php?t=10454Temat: socjologia 1rok II sem
Socjologia – ćwiczenia (Studia zaoczne) Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Piekarska Zawartość przewodnika: I. Socjologia i jej obszar badań. 1 Cele badawcze socjologii a problemy praktyczne 2 Pojęcie społeczeństwa jako kategorii analitycznej 3 Rodzaje zbiorowości społecznych i ich właściwości Literatura: Sztompka Piotr (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań II. Człowiek jako istota społeczna 1. Społeczne tworzenie jednostki 2. Socjalizacja – charakterystyka 3. Rodzaje socjalizacji 4. Mechanizmy socjalizacji 5. Efekt socjalizacji Literatura: Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań Kłoskowska A. Człowiek poza społeczeństwem [w:] Materiały do nauczania psychologii s. 737 – 760, PWN, W-wa Bardwick A., Douvan E. Ambiwalencja. Socjalizowanie kobiet w: Red. Hołówka, Nikt nie rodzi się kobietą Berger P. Luckmann T. (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistościPIW Warszawa III. Teoria roli społecznej 1. Koncepcja roli społeczne w socjologii 2. Analiza roli formalnej i nieformalnej 3. Oznaki roli 4. Trudności w pełnieniu roli 5. Proces interakcji społecznej Literatura: Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań Łoś Maria (2002) Role społeczne w nowej roli w: Machaj red. Małe struktury społeczne 93-105 V. Relacje między członkami grup narodowych 1 Pojęcie charakteru narodowego w praktyce relacji między narodami 2 Stereotypy i postawy wobec obcych 3 Stosunek Polaków do innych narodów 4 Stereotypy Polaków w Niemczech i Francji Literatura: - Jasińska-Kania A. Socjologiczne aspekty badań nad stereotypami - H. Białyszewski, A. Dobieszewski, J. Janicki, Socjologia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, W-wa, 2003 Literatura uzupełniająca: - L. Barzini- Europejczycy, Muza, Warszawa, 2001 - K. Gawlikowski- Postacie narodów a współczesność, PIW, Warszawa, 1984 - Z. Bokszański- Młodzi Europejczycy o Polakach, Emko, Łódź, 1998 Sposób zaliczenia: Pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia zawarte w konspekcie oraz aktywny udział w dyskusjach problemowych na zajęciach. Pytania kontrolne 1. Dlaczego mówi się, że socjologia jest nauką młodą 2. Jakimi zagadnieniami zajmuje się socjologia 3. Jak wykorzystywana jest praktycznie wiedza socjologiczna 4. Co to znaczy społeczeństwo 5. Co to jest proces socjalizacji 6. Jakie mechanizmy wykorzystuje socjalizacja 7. Jakie znasz rodzaje socjalizacji, czym się różnią 8. Efekty socjalizacji 9. Wyjaśnij pojęcie roli społecznej, scharakteryzuj wybrane własne role 10. Opisz trudności pełnienia roli 11. Co to są oznaki roli 12. Jak jednostka przystosowuje się do roli 13. Wyjaśnij problemy teoretyczne wokół pojęcia charakteru narodowego 14. Opisz...
Źródło: forum.swspiz.pl/viewtopic.php?t=2452


Temat: Komplet materiałów
I NEIEU Integracja europejska MAT Matematyka MEK Makroekonomia MIK Mikroekonomia POF Podstawy finansów (sprzedane!) POM Podstawy marketingu PORA Podstawy rachunkowości (sprzedane!) PSP Polityka społeczna WEGP Wprowadzenie do europejskiej gospodarki przestrzennej WSP Współczesne systemy polityczne (sprzedane!) oraz: FIL Filozofia IE Informatyka ekonomiczna II PWS Prawo wspólnotowe HG Historia gospodarcza PG Prawo gospodarcze SOC Socjologia II NEBA Bankowość ER Ekonometria FP Finanse przedsiębiorstw FPU ... badania operacyjne EMA Ekonomia matematyczna ER Ekonometria FM3 Finanse międzynarodowe HZWI Handel zagraniczny w warunkach integracji walutowej LPM Logistyka w przedsięb. międzynarodowym MSG Międzynarodowe stosunki gospodarcze TST Teoria stosunków międzynarodowych ZFP ... Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (sprzedane!) SHZ Struktura handlu zagranicznego i bilansu płatniczego w polsce V NEEB Etyka biznesu LMI Logistyka międzynarodowa MOŚ Międzynarodowa ochrona środowiska MPG Międzynarodowe porównania gospodarcze MTG Międzynarodowe...
Źródło: forumue.pl/viewtopic.php?t=6242


Temat: Pozytywizm :)
nauką empiryczną, w rzeczywistości stała się teorią uniwersalistyczną, czyli swoistą metafizyką, która interpretowała zjawiska społeczne. Również filozofia społeczna OSSS nie ustrzegła się błędów. Główny jej błąd polegał na ŚCIGANIU SIE PO OBWODNICY,braku widocznej granicy między opisem życia społecznego, o znamionach socjologicznych, a filozoficzną interpretacją. Z punktu widzenia etyki i personalizmu kontrowersje wzbudzała także teoria, która przyznawała bezwzględne pierwszeństwo społeczności nad indywidualną jednostką....
Źródło: streetracing-ostrowiec.com.pl/forum/viewtopic.php?t=55


Temat: Jeszcze jakiś
norm albo kształtowanie nowych w zależnosci od tego czy sprzyjają zdrowiu.Percepcja norm zmiana lub utrwalenie indywidualnej percepcji norm.3.Słuzby społeczne-poprawa istniejących lub tworzenie nowych służb socjalnych tego czy sprzyjają zdrowiu i zaspokajają ... os.,która potrafi cztytać,pisać jest wykształcona. Demencja-proces w którym człowiek traci dyspozycje ukł.ośrod.nerw.zanikają f-cje albo struktury mózgowe. Obecnie alfabetyzm- postrzegany jest jako konstrukt złożony z kilku różnych jego typów.Najczęściej wymienia się tu:alfabetyzm ... związanych ze zdrowiem materiałach”. „Zdolnośc do pozyskiwania,interpretowania i rozumienia podstawowych info.i świadczeń zdrowotnych”. Alfabetyzm zdrowotny-to umiejętności kognitywne i społeczne determinujące motywacje i zdolność jednostek do uzyskiwania dostępu do info.zrozumienia i wykorzystania...
Źródło: poznan.kosmetycznie.pl/viewtopic.php?t=56


Temat: studia o przestrzeni miejskien na UO UW
w ramach Uniwersytetu Otwartego cos o Warszawie [url]http://www.uo.uw.edu.pl/kursy/czlowiek_i_spoleczenstwo/warszawa_miejska_przestrzen_znaczaca[/url] Warszawa - percepcja miejskiej przestrzeni znaczącej Jednostka prowadząca kurs: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej Autor/Prowadzący kurs: mgr Krzysztof ... między sferą społeczną, a sferą przestrzenną egzystencji ludzkiej. Odwołamy się także do koncepcji czterech typów relacji człowieka i przestrzeni: * proces percepcji, * proces wartościowania, * proces użytkowania, * proces kształtowania ... architektonicznym 4. Współczesna przestrzeń miejska * Socjologia przestrzeni * Nurt ekologiczny 5. Teorie ładu społecznego i teorie zachowań dewiacyjnych 6. Strategie i incydenty warszawskich NGO’s: * Streetworking * Harm reduction * ... (1980), Co to jest teoria naznaczania społecznego? /w:/ Studia Socjologiczne nr 3. 5. Kwaśniewski J. (red.)(1997), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa. 6. Madurowicz Mikołaj , Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, 2007 Warszawa. 7. Madurowicz Mikołaj, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2008. 8. Merton, Robert K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN Warszawa. 9. ‟Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa i prawa człowieka” red.: Kasia Malinowska-Sempruch, 2005. 10. Wallis ‟Socjologia przestrzeni”, 1990. Warsztaty, 30 godzin Cel ogólny Wprowadzenie uczestników zajęć w tematykę związaną z interdyscyplinarnym studium Warszawy – percepcji miejskiej przestrzeni zurbanizowanej w świetle teorii ... aspołecznym charakterze i przeznaczeniu niektórych warszawskich miejsc i przestrzeni. Zainteresowania nasze skupiać się będą na odkrywaniu czynników ludzkich i instytucjach, które kreują ład społeczny poprzez ukazanie formalnych i oficjalnych działań instytucji ... odpowiemy na pytanie - czy możemy mówić o wyjątkowości ‟tej” przestrzeni oraz wyjątkowości ‟tego” ładu. Korzyści dla słuchaczy * Zdobędą nowe wiadomości jak odczytywać współczesną przestrzeń miejską Warszawy (Socjologia przestrzeni, Nurt...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=75678


Temat: studia o przestrzeni miejskien na UO UW
Warszawy będzie nurt ekologiczny szkoły chicagowskiej, zakładający współzależność między sferą społeczną, a sferą przestrzenną egzystencji ludzkiej. Odwołamy się także do koncepcji czterech typów relacji człowieka i przestrzeni: * proces percepcji, * ... przestrzeń w ujęciu: * psychologicznym * socjologicznym * architektonicznym 4. Współczesna przestrzeń miejska * Socjologia przestrzeni * Nurt ekologiczny 5. Teorie ładu społecznego i teorie zachowań dewiacyjnych 6. Strategie i incydenty ... przestrzeń w perspektywie socjologicznej” 2002. 4. Kojder, Andrzej (1980), Co to jest teoria naznaczania społecznego? /w:/ Studia Socjologiczne nr 3. 5. Kwaśniewski J. (red.)(1997), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa. 6. Madurowicz Mikołaj , Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, 2007 Warszawa. 7. Madurowicz Mikołaj, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2008. 8. Merton, Robert K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN Warszawa. 9. ‟Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa i prawa człowieka” red.: Kasia Malinowska-Sempruch, 2005. 10. Wallis ‟Socjologia przestrzeni”, 1990. Warsztaty, 30 godzin Cel ogólny Wprowadzenie uczestników zajęć w tematykę związaną z interdyscyplinarnym studium Warszawy – percepcji miejskiej przestrzeni zurbanizowanej w świetle teorii i praktyki. Cele szczegółowe Przestrzeń, na której pragniemy się skupić to miejsca symboliczne, ‟przestrzenie znaczące”, które w istotny sposób tworzą i zmieniają naszą ... społeczny poprzez ukazanie formalnych i oficjalnych działań instytucji kontrolnych (egzekwowanie prawa - Policja). Ponadto nasze rozważania będą dotyczyć mniej formalnych, lecz zinstytucjonalizowanych form, jak działalność streetworkerska organizacji pozarządowych w ramach profilaktyki ... odczytywać współczesną przestrzeń miejską Warszawy (Socjologia przestrzeni, Nurt ekologiczny). * Uczestnicy warsztatów poznają efekt procesu oddziaływań mających charakter sprężenia zwrotnego, powstających w relacji między człowiekiem a przestrzenią. * Ponadto rozwiną umiejętność...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=75678


Powered by WordPress, © gryzonnn portal